Strona główna > Dla Dzieci > Aktywnie

BAJKOWY SPORT- GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI 3-6LAT
BAJKOWY SPORT- GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI 3-6LAT

Cena: 140zł

Miasto: Białobrzegi
Data: piątek
Pora/godzina: dowolna
Ilość osób: dowolna
Opis propozycji:

Wiek przedszkolny jest czasem, kiedy dziecko najintensywniej się rozwija. Aby ten rozwój
był w pełni prawidłowy konieczne jest ciągłe jego stymulowanie i nakierowywanie na właściwe tory. Większość nieprawidłowości w układzie szkieletowym oraz mięśniowym pojawiających się w okresie młodzieńczym, ma swoje podłoże powstania w niewłaściwym rozwoju ważnych układów i narządów w pierwszych latach życia dziecka. Istnieją jednak skuteczne metody, by zapobiegać tym późniejszym, bardzo poważnym konsekwencjom. W obecnej dobie rozwój cywilizacji i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwój człowieka, który nie nadąża za dynamizmem zmian cywilizacyjnych. Rozwój techniki przyczynia się do zmniejszenia aktywności fizycznej współczesnego społeczeństwa. Coraz więcej korzystamy z automatyki nie tylko w zakładach pracy, ale również nasz dom staje się coraz bardziej zmechanizowany. Brak systematycznego wysiłku, monotonia ruchu prowadzi w efekcie do rozwoju chorób cywilizacyjnych, do których należą m. in.
nerwice, choroby układu krążenia, miażdżyca itp.
Współczesna cywilizacja uwalniając człowieka od pracy fizycznej równocześnie powoduje ujemne skutki w zakresie jego zdrowia, sprawności fizycznej oraz postawy ciała. Szczególnie dotyczy to dzieci, które żyjąc niemal bez ruchu (wielogodzinne oglądanie telewizji, DVD, siedzenie przy komputerze) cierpią na dolegliwości wynikające z jego braku, często prowadzące do powstawania wad postawy ciała. Dlatego ogromne znaczenie ma tu organizacja warunków życia dziecka w zakresie
profilaktyki wad postawy. W tej sferze bardzo wiele zależy od świadomości i aktywności nas dorosłych: rodziców i nauczycieli. Bowiem to oni powinni już od najmłodszych lat życia dziecka dbać o jego zdrowie i prawidłową postawę.
W życiu codziennym rzadko zwracamy uwagę na to, jak kształtuje się organizm dziecka,
zauważamy to dopiero wtedy, gdy wady są widoczne i trudno je w krótkim okresie czasu usunąć. Istnieje możliwość przeciwdziałania wadom postawy poprzez odpowiednio dobrany ruch pod względem oddziaływania, charakteru, miejsca i jego siły. Działania takie można i należy prowadzić na zajęciach gimnastyki korekcyjnej poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń ruchowych, stopnia trudności, form i metod pracy, których celem jest osiągnięcie pozytywnych efektów w zakresie prawidłowej postawy ciała.
Postawę ciała należy traktować jako sposób ,,trzymania się” osobnika uwarunkowany
nawykiem ruchowym kształtującym się na określonym podłożu morfologicznym i fizjologicznym związanym z codzienną działalnością dziecka. Postawa ciała jest to taki układ poszczególnych odcinków ciała, jaki człowiek przyjmuje w swobodnej, niewymuszonej pozycji pionowej. ,,Wadą postawy zaś wg M. Kutzner-Kozińskiej nazywamy zmiany w wyprostowanej, swobodnej pozycji ciała, które zdecydowanie różnią się od ukształtowań typowych dla danej płci, wieku czy budowy konstytucjonalnej”.
Do najczęstszych wad postawy należą: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, wady klatki piersiowej, wady kończyn dolnych (kolana koślawe, kolana szpotawe i płaskostopie). Dlatego już od najmłodszych lat życia dziecka ogromne znaczenie ma organizacja warunków jego życia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy.
Cele programu:
Zadaniem niniejszego programu jest wspieranie i kierowanie aktywnością ruchową dziecka w wieku przedszkolnym w taki sposób, aby przeciwdziałać powstawaniu wad postawy oraz pogłębianiu się stwierdzonym przez specjalistów deformacjom w postawie ciała i wyrównywać odchylenia fizjologiczne.
- Wykrycie i na ile to możliwe skorygowanie u dzieci poszczególnych wad i nieprawidłowości już istniejących takich jak skoliozy czy płaskostopie.
- Profilaktyka wad układu szkieletowego i mięśniowego – zapobieganie zniekształceniom
kręgosłupa, kolan oraz stóp.
- Stymulowanie prawidłowego rozwoju sylwetki ciała oraz wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy.
- Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej , o ile to możliwe do stanu prawidłowego .
- Danie dzieciom możliwości wyładowania energii poprzez ciekawe zabawy ruchowe, które będąc atrakcyjną formą stanowią jednocześnie sposób stymulowania prawidłowego rozwoju.
- Wyrabianie u dzieci zamiłowania do różnych form aktywności ruchowej.
- Poznanie i nabycie umiejętności ruchowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej i wykorzystanie ich w życiu codziennym.
- Wyrobienie u dzieci poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Każde poszczególne zajęcia posiadają swój temat przewodni. Oprócz skonkretyzowanych celów (np. elongacja kręgosłupa) przyjętych na dany dzień, ćwiczenia prowadzone są wedle określonego schematu w taki sposób, by były atrakcyjne dla dzieci. Wykorzystywane są np. tzw. zabawy sterowane głosem (opowieści ruchowe) polegające na wprowadzeniu dziecka w pewną bajkę czy historię. Tego typu ćwiczenia doskonale rozwijają wyobraźnię u najmłodszych. W pracy z dziećmi starszymi na zajęciach wykorzystywane są także gry i zabawy ruchowe z elementami korekcyjnymi. Wprowadzane są również elementy czysto sportowej gry, co wpływa na
kształtowanie u dzieci pozytywnych cech charakteru, uczy zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z porażką oraz wpływa na nabywanie umiejętności pracy w zespole.
Dla uatrakcyjnienia zajęć, wykorzystywane są różne przybory sportowe takie jak piłki, kocyki czy woreczki z piaskiem, a także inne, niestandardowe przedmioty- worki do skakania, gazety, sznurki, chusty. Część pomocy na zajęcia podczas zabawy dzieci robią same. Własnoręczne przygotowywanie niektórych przyborów wpływa min. na prawidłowe kształtowanie funkcji manualnej rąk, a także daje dzieciom dużo satysfakcji.
Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by najpierw pobudzić dzieci do aktywności, dać
możliwość wyładowania energii, a następnie wyciszyć je i uspokoić. Taki schemat doskonale sprawdza się również w pracy z dziećmi zbyt pobudzonymi (np. ADHD) oraz nadmiernie spokojnymi, stroniącymi od zabaw ruchowych.
Pierwsze zajęcia mają na celu przede wszystkim to, by prowadzący zapoznał się z dziećmi i obserwował ich zachowania, stosunek do zabaw ruchowych oraz ocenił każde dziecko osobno pod kątem budowy anatomicznej oraz ewentualnych istniejących odchyleń od normy przyjętej dla danego wieku dziecka. Taka ocena nie odbywa się oczywiście w formie klasycznego badania ortopedycznego, które jest dla wielu dzieci stresujące, lecz w formie zabaw akceptowalnych i lubianych przez dzieci.
Taka początkowa obserwacja i ocena umożliwia prowadzącemu układanie odpowiednich konspektów zajęć i dostosowywanie zabaw do potrzeb i możliwości dzieci.

Prowadząca: Karolina Ciesielska (fizjoterapeutka)
Ilość miejsc: do 12 dzieci, Czas: 45 minut

WWW.AKADEMIAHARMONIKA.PL
TEL: 22 331 00 58
EMAIL: kontakt@akademiaharmonika.pl
Opinie korzystających z propozycji: Dodaj swoją opinię Dodaj swoją opinię


Dane kontaktowe:
Akademia Harmonika
mazowieckie
Malborska 41, lok MS 14, 03-286 Warszawa
22 331 00 58
http://www.akademiaharmonika.pl/
kontakt@akademiaharmonika.pl

NewsletterOstatnio dodane